hauzi.sk

Narodný park Veľká Fatra

Oblasť Veľká Fatra v trojuholníku Ružomberok, Banská Bystrica, Martin ponúka krásne prírodné scenérie i romantické skalné doliny, ako sú Gaderská, Blatnická i Harmanecká. Vyhľadávané turistické stredisko je Malinné ( 1 209m n.m.)s výbornými lyžiarskymi terénmi.

Rozsiahle pohorie v centrálnej časti Slovenska. Tiahne sa v smere sever-juh v dĺžke 45 km, šírka 16-22 km, celková rozloha 780 km 2. Na východe ohraničujú Nízke Tatry, Liptovská kotlina a Chočské vrchy, na severe Oravská vrchovina a Malá Fatra, na západe Turčianska kotlina, na juhu Kremnické vrchy a Starohorské vrchy. Jej najvyšší vrch je Ostredok (1592 m), priemerná výška 900 m. Z turistického hľadiska patrí medzi najvýznamnejšie pohoria Slovenska, hlavne v letnom období. Vyhľadávané sú najmä Ľubochnianska, Blatnická, Gaderská, Necpalská, Belianska a Žarnovická dolina. Svahy Malinného, Krížnej nad Tureckou a Zvolena patria medzi najlepšie lyžiarske terény na Slovensku. Za chránenú krajinnú oblasť vyhlásené v 1973. Hlavnou krajinotvornou zložkou pohoria sú lesy, v závere dolín s pôvodným pralesovitým charakterom. Pre Veľkú Fatru je charakteristický výskyt tisu najväčší v SR. Najznámejší je výskyt v okolí Harmanca približne so 160 000 exemplármi. Z krasových území najznámejší je Harmanecký kras s 5 evidovanými jaskyňami, z nich najväčšia je Harmanecká, 1235 m dlhá. Z fauny, zo známych druhov, sa tu vyskytuje hojne jeleň karpatský, srnec hôrny, diviak, medveď hnedý a rys ostrovid, z poľných vtákov hlucháň obyčajný, tetrov obyčajný a jariabok hôrny. Štátne prírodné rezervácie: Čierny kameň, Harmanecká tíšina, Jánošíkova kolkáreň, Kláštorské lúky, Korbeľka, Kornietová, Kundračka, Padva, Rumbáre, Skalná Alpa, Stankovianske rašelinisko a Tlstá. Sídlom Správy CHKO Veľká Fatra je Martin-Vrútky. Chranený prírodný výtvor Krkavá skala pri východnom úpätí Sidorova. Obľúbená hrebeňová stredne náročná túra vedie cez Liptovské Revúce, Čierny Kameň, Ostredok a Krížnu späť do Liptovských Revúc.