hauzi.sk

ZOO Spiššká Nová Ves

Zoologická záhrada v Spišskej Novej Vsi bola sprístupnená v roku 1989. To s nej robí najmladšiu ZOO na Slovensku. Plošne je najmenšia spomedzi našich štyroch ZOO, zaberá plochu 8 ha. Nachádza sa v krásnom prostredí mestského parku. Areál tvorí zmiešaný les a jazierko. V zoologickej záhrade chovajú 88 cicavcov v 31 druhoch, 127 vtákov v 26 druhoch, špecializujú sa na chov exotických zvierat.

Zapájajú sa do európskych záchranných programov, z ohrozených druhov z Červenej knihy chovajú 2 druhy a 3 druhy ohrozených druhov fauny Slovenska. Špecialitou tejto zoologickej záhrady je rehabilitačné stredisko pre handicapované zvieratá. ZOO sa významne zaslúžila o zachovanie geofondu reintrodukciou myšiakov lesných. Pýchou zoologickej záhrady je 6 medveďov hnedých, tiger pásavý sibírsky, lamy huanako, emu hnedý. Z dravcov návštevníkov zaujme leopard škvrnitý, svojimi kúskami pobaví šimpanz učenlivý.

V ZOO sa nachádzajú 2 detské ihriská. Počas letnej sezóny si tu najmenší návštevníci môžu zaskákať na nafukovacej žirafe či hrade, alebo sa tešiť z jazdy na koni a iných atrakcií. V ZOO sú k dispozícii stánky s občerstvením a suvenírmi. Každý rok tu prebieha množstvo podujatí. Súčasťou ZOO je aj celoročne otvorený pavilón AQUATERRA s akvarijnými a teráriovými živočíchmi a ZOO-shop.