Ochrana súkromia a Zmluvné podmienky

Dátum poslednej úpravy: 07.05.2018

Vitajte v pravidlách ochrany osobných údajov

Keď používate služby liptov.sk, zverujete nám svoje informácie. V týchto pravidlách ochrany osobných údajov zistíte, aké údaje zhromažďujeme, prečo ich zhromažďujeme a čo s nimi robíme. Tieto informácie sú dôležité, preto dúfame, že si nájdete čas a všetko si pozorne prečítate. Akékoľvek Vaše otázky týkajúce sa súkromia radi privítame na liptov@hauzi.sk.

Pravidlá ochrany súkromia

Naše služby môžete využívať rôznymi spôsobmi vrátane vyhľadávania a zdieľania informácií, komunikácie s ostatnými ľuďmi (hosťami) či vytvárania nového obsahu. Ak s nami zdieľate informácie, napríklad tým, že máte účet na liptov.sk, môžeme tieto služby ešte viac zlepšiť – zobraziť relevantnejšie výsledky vyhľadávania a reklamy, pomôcť vám pri kontaktovaní ľudí či zrýchliť a uľahčiť zdieľanie s ostatnými používateľmi. Chceme, aby ste pri používaní našich služieb vedeli, akým spôsobom informácie používame a ako môžete chrániť vaše súkromie.

V našich pravidlách ochrany súkromia je vysvetlené:

 • Aké informácie zhromažďujeme a z akého dôvodu.
 • Ako tieto informácie používame.
 • Aké možnosti ponúkame, vrátane toho ako získať prístup k informáciám a ako ich aktualizovať.

Snažili sme sa, aby boli pravidlá čo najjednoduchšie, ak však dostatočne nepoznáte výrazy, ako sú napríklad súbory cookie, IP adresa, pixelové značky a prehliadače, zistite si najprv viac o týchto kľúčových pojmoch. Vaše súkromie berie spoločnosť LIPTOV SK s.r.o. vážne, a preto či už ste novým, alebo dlhodobým používateľom, prosím zoznámte sa s našimi postupmi a v prípade akýchkoľvek otázok nás prosím kontaktujte.

Informácie, ktoré zhromažďujeme

Na to, aby sme mohli všetkým našim používateľom poskytnúť lepšie služby, zhromažďujeme od nich informácie,​ a to od základných (napríklad akým jazykom hovoríte), až po komplexné údaje (napríklad ktoré reklamy sú pre vás najužitočnejšie, ľudia a záujmy, o ktoré sa na webe najviac zaujímate).

Informácie zhromažďujeme nasledujúcimi spôsobmi:

 • Informácie, ktoré nám poskytnete. Niektoré z našich služieb napríklad vyžaduje registráciu. Pri registrácii od vás požadujeme osobné informácie, ako sú meno, e-mailová adresa, telefónne číslo alebo fakturačné údaje, ktoré uložíme k vášmu účtu. Ak chcete naplno využívať funkcie zdieľania, ktoré poskytujeme, môžeme vás tiež požiadať o vytvorenie verejne viditeľného profilu liptov.sk, ktorý môže obsahovať vaše meno a fotografiu.
 • Informácie, ktoré získavame z vášho používania našich služieb. Zhromažďujeme informácie o službách, ktoré používate, a o tom, ako ich používate. Tieto informácie zahŕňajú:
  • Informácie o zariadení

   Zhromažďujeme informácie o konkrétnom zariadení (napríklad model hardvéru, verzia operačného systému, jedinečné identifikátory zariadenia a informácie o mobilnej sieti vrátane telefónneho čísla). Spoločnosť LIPTOV SK s.r.o. môže priradiť k vášmu účtu liptov.sk identifikátory vašich zariadení alebo telefónne číslo.

  • Informácie z protokolov

   Keď použijete naše služby alebo si zobrazíte obsah poskytovaný spoločnosťou LIPTOV SK s.r.o., automaticky zhromaždíme a uchováme určité informácie v denníkoch serverov. Medzi tieto informácie patria:

   • podrobnosti o tom, akým spôsobom ste našu službu použili, napríklad vaše vyhľadávacie dotazy,
   • adresa internetového protokolu,
   • informácie o udalostiach zariadenia, ako sú zlyhania, činnosť systému, nastavenia hardvéru, typ prehliadača, jazyk prehliadača, dátum a čas vašej žiadosti a odkazujúca adresa URL,
   • súbory cookie, ktoré môžu byť jedinečnými identifikátormi vášho prehliadača alebo účtu liptov.sk.
  • Informácie o polohe

   Keď používate služby liptov.sk, môžeme pri tom zhromažďovať a spracovávať informácie o vašej aktuálnej polohe. Vašu polohu určujeme pomocou rôznych technológií, ako sú napríklad adresa IP, GPS a ďalšie senzory, ktoré môžu napríklad spoločnosti LIPTOV SK s.r.o. poskytovať informácie o zariadeniach v okolí, prístupových bodoch do siete Wi-Fi a vysielačoch mobilného signálu.

  • Jedinečné čísla aplikácií

   Niektoré služby používajú jedinečné číslo aplikácie. Toto číslo môže byť spolu s informáciami o inštalácii (napríklad typ operačného systému a číslo verzie aplikácie) odosielané spoločnosti LIPTOV SK s.r.o. pri inštalácii alebo odinštalovaní príslušnej služby alebo vtedy, keď služba pravidelne kontaktuje naše servery, napríklad z dôvodu automatických aktualizácií.

  • Miestne úložisko

   Pomocou mechanizmov, medzi ktoré patrí webové úložisko prehliadača (vrátane technológie HTML 5) a vyrovnávacej pamäti aplikácií, môžeme zhromažďovať a ukladať informácie (vrátane osobných informácií) v miestnom úložisku zariadenia.

  • Súbory cookie a podobné technológie

   Keď navštevujete služby liptov.sk, spolu s našimi partnermi používame rôzne technológie na zhromažďovanie a uchovávanie informácií. Môže ísť napríklad o identifikovanie vášho prehliadača alebo zariadenia pomocou súborov cookie alebo podobných technológií. Pomocou týchto technológií zhromažďujeme a uchovávame informácie aj vtedy, keď využívate služby, ktoré ponúkame našim partnerom, ako sú reklamné služby alebo funkcie liptov.sk, ktoré sa môžu zobraziť na iných webových stránkach. Používamé aj službu Google Analytics, ktorá pomáha firmám a vlastníkom webov analyzovať návštevnosť na ich webových stránkach a v aplikáciách. Ak ju používate spolu s našimi reklamnými službami (ako sú tie, ktoré využívajú súbor cookie DoubleClick), informácie služby Google Analytics sú zákazníkom služby Google Analytics alebo spoločnosťou Google prepojené pomocou technológie Google s informáciami o návštevách viacerých webových stránok.

Informácie, ktoré zhromažďujeme, keď ste prihlásený/-á v službe liptov.sk, môžu byť spolu s údajmi o vás, ktoré získavame od našich partnerov, priradené k vášmu účtu. Informácie, ktoré sú priradené k vášmu účtu liptov.sk, považujeme za osobné.

Ako používame zhromažďované informácie

Informácie, ktoré zhromažďujeme zo všetkých našich služieb, používame na poskytovanie, udržiavanie, ochranu a zlepšovanie služieb, na vývoj nových služieb a na ochranu spoločnosti LIPTOV SK s.r.o. a našich používateľov. Tieto informácie tiež používame, aby sme vám mohli poskytnúť obsah zodpovedajúci vašim potrebám, napríklad poskytnúť relevantnejšie výsledky vyhľadávania, ubytovania a reklamy.

Môžeme použiť meno, ktoré uvediete v našich službách liptov.sk a vo všetkých ponúkaných službách, ktoré používajú služby liptov.sk. Ďalej môžeme nahradiť predchádzajúce mená priradené k vášmu účtu, aby ste mali vo všetkých službách uvedené rovnaké meno. Ak už ostatní používatelia majú vašu e-mailovú adresu alebo iné informácie, pomocou ktorých vás je možné identifikovať, môžeme im zobraziť vaše verejne viditeľné informácie z profilu, ako je vaše meno, fotografia a iné infomácie, ktoré boli vami verejne poskytnuté.

Ak máte účet liptov.sk, môžeme v našich službách zobraziť vaše meno uvedené v profile, profilovú fotografiu a akcie vykonané v službách liptov.sk alebo aplikáciách tretích strán prepojených s vaším účtom liptov.sk (napríklad hodnotenia alebo zverejnené recenzie a komentáre). K týmto zobrazeniam môže dôjsť aj v reklamách alebo inom komerčnom kontexte. Budeme rešpektovať vaše voľby nastavenia zdieľania a viditeľnosti, o ktorých zmenu nás môžete požiadať na .

Keď kontaktujete spoločnosť LIPTOV SK s.r.o., uchováme záznam vašej komunikácie, aby sme tak pomohli riešiť problémy, na ktoré narazíte. Vašu e-mailovú adresu môžeme použiť na zasielanie informácií o našich službách (napríklad oznamov o nadchádzajúcich zmenách či vylepšeniach).

Informácie zhromažďované zo súborov cookie a ďalších technológií, ako sú pixelové značky, môžeme používať na vylepšenie používateľského prostredia a celkovej kvality našich služieb. Ak napríklad uložíme vaše predvoľby jazyka, budeme vám môcť zobraziť služby v jazyku, ktorý uprednostňujete. Pri zobrazovaní prispôsobených reklám platí, že identifikátor zo súborov cookie alebo podobných technológií nepriraďujeme k citlivým kategóriám, ako sú kategórie založené na rase, náboženstve, sexuálnej orientácii či zdravotnom stave.

Váš obsah (vrátane e-mailových správ) analyzujú naše automatizované systémy, aby sme vám mohli poskytnúť funkcie služieb relevantné priamo pre vás.

Osobné informácie z jednej služby môžeme spojiť s informáciami (vrátane osobných informácií) z ďalších služieb liptov.sk. Cieľom je uľahčiť vám zdieľanie obsahu s ľuďmi a medzi viacerými službami u nás (napríklad webhosting a reklama na liptov.sk). V závislosti od nastavení účtu môže byť vaša aktivita na iných weboch a v ďalších aplikáciách priradená k vašim osobným informáciám s cieľom vylepšiť služby liptov.sk a reklamy zobrazované spoločnosťou liptov.sk.

Pred použitím informácií na účel, ktorý nie je uvedený v týchto Pravidlách ochrany súkromia, vás vždy požiadame o súhlas.

Spoločnosť LIPTOV SK s.r.o. môže spracúvať osobné informácie na svojich serveroch v mnohých krajinách po celom svete. Vaše osobné informácie môžeme spracúvať na serveri umiestnenom mimo krajiny, kde žijete.

Transparentnosť a možnosť voľby

Ľudia chránia svoje súkromie v rôznej miere. Našim cieľom je, aby bolo vždy jasné, ktoré informácie zhromažďujeme, aby ste mali primeranú možnosť zvoliť si, ako budú využívané. Môžete napríklad:

 • Zvoliť, aký typ údajov chcete ukladať vo svojom účte pri používaní služieb liptov.sk. Tiež je možné spravovať, či sa bude pri používaní služieb liptov.sk po odhlásení z vášho účtu ukladať určitá aktivita pomocou súborov cookie alebo podobnej technológie.
 • Upraviť, ako sa profil priradený k vášmu účtu liptov.sk zobrazuje ostatným ľuďom.
 • Ovládať, s kým zdieľate informácie prostredníctvom svojho účtu liptov.sk (v prípade reklamy na liptov.sk sú profilové informácie vášho objektu predvolene verejné).
 • Odstrániť informácie priradené k vášmu účtu liptov.sk z viacerých našich služieb.
 • Zvoľte si, či sa majú meno a obrázok vášho profilu zobrazovať v zdieľaných odporúčaniach v reklamách.
V prehliadači si môžete tiež nastaviť blokovanie všetkých súborov cookie, vrátane súborov cookie priradených k našim službám alebo určiť upozornenie, že je súbor cookie nami nastavený. Avšak prosím nezabúdajte na to, že mnoho našich služieb nemusí správne fungovať, pokiaľ sú súbory cookie zakázané. Napríklad si nebudeme môcť pamätať vaše predvoľby jazyka. Niektoré informácie môžete nastaviť priamo vo vašom profile liptov.sk, iné je potrebné vyžiadať emailom na liptov@hauzi.sk. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

Informácie, ktoré zdieľate vy

Mnoho našich služieb vám umožňuje zdieľať informácie s ostatnými používateľmi internetu. Prosím pamätajte na to, že keď zdieľate informácie verejne, vyhľadávacie nástroje vrátane služby liptov.sk ich môžu indexovať. Naše služby ponúkajú rôzne možnosti týkajúce sa zdieľania a odstránenia vášho obsahu.

Prístup k vašim osobným informáciám a ich aktualizácia

Kedykoľvek používate naše služby, chceme vám umožniť prístup k vašim osobným informáciám. Ak sú tieto informácie nesprávne, snažíme sa vám ponúknuť možnosť ich ihneď aktualizovať alebo odstrániť, okrem prípadov, keď musíme tieto údaje z oprávnených obchodných alebo právnych dôvodov uchovávať.

Naším cieľom je poskytovať služby tak, aby boli informácie chránené pred náhodným či zámerným zničením. Vzhľadom na túto skutočnosť sa môže stať, že ak svoje informácie odstránite z našich služieb, ich reziduálne kópie neodstránime z našich aktívnych serverov ihneď a informácie neodstránime z našich záložných systémov.

Informácie, ktoré zdieľame my

Osobné informácie zdieľame so spoločnosťami, organizáciami a jednotlivcami mimo spoločnosti LIPTOV SK s.r.o. pokiaľ nastane jeden z nasledujúcich prípadov:

 • S vaším súhlasom

  Osobné informácie budeme zdieľať so spoločnosťami, organizáciami alebo jednotlivcami mimo spoločnosti LIPTOV SK s.r.o., pokiaľ nám na to dáte súhlas. V prípade zdieľania citlivých osobných informácií požadujeme váš výslovný súhlas.

 • So správcami domén

  Ak je váš účet liptov.sk alebo služba pre vás spravovaná správcom domény, budú mať prístup k informáciám vášho účtu liptov.sk (vrátane e-mailu a ďalších údajov) správca domény aj osoby zaisťujúce ďalší predaj, ktoré poskytujú vašej organizácii podporu používateľa. Váš správca domény bude môcť:

  • zobraziť štatistiky týkajúce sa vášho účtu, napríklad štatistiky týkajúce sa aplikácií, ktoré inštalujete
  • zmeniť heslo vášho účtu,
  • pozastaviť alebo ukončiť váš prístup k účtu,
  • pristupovať k informáciám uloženým v rámci vášho účtu alebo tieto informácie uchovávať,
  • získať informácie z vášho účtu s cieľom dodržania príslušných právnych predpisov, nariadení, právneho procesu alebo vynútiteľné žiadosti štátnej správy,
  • obmedziť vám možnosť odstránenia či úpravy informácií alebo nastavení ochrany osobných údajov.

 • Na účely externého spracúvania

  Osobné informácie poskytujeme spriazneným spoločnostiam alebo iným dôveryhodným firmám či osobám na účely spracúvania osobných informácií pre našu spoločnosť, a to na základe našich pokynov a v súlade s našimi pravidlami ochrany súkromia a ďalšími príslušnými opatreniami týkajúcimi sa dôvernosti a zabezpečenia.

 • Z právnych dôvodov

  Osobné informácie zdieľame so spoločnosťami, organizáciami či jednotlivcami mimo spoločnosti LIPTOV SK s.r.o., ak sme v dobrej viere presvedčení o tom, že prístup k takýmto informáciám, ich použitie, uchovávanie alebo sprístupnenie sú primerane nevyhnutné na:

  • dodržiavanie príslušných právnych predpisov, nariadení, právnych procesov alebo vynútiteľnú žiadosť štátnej správy,
  • uplatnenie príslušných zmluvných podmienok vrátane vyšetrenia ich možného porušenia,
  • rozpoznanie, zabránenie alebo na iný postup zameraný na riešenie podvodu, technických ťažkostí či bezpečnostných problémov,
  • ochranu pred poškodením práv, majetku alebo bezpečnosti spoločnosti LIPTOV SK s.r.o., jej používateľov alebo verejnosti tak, ako to vyžadujú alebo dovoľujú právne predpisy.

Môžeme zdieľať informácie, ktoré neumožňujú zistenie totožnosti, a to verejne a s našimi partnermi, ako sú vydavatelia, inzerenti alebo prepojené webové stránky. Môžeme napríklad verejne zdieľať informácie s cieľom zobrazenia trendov vo všeobecnom používaní našich služieb.

Ak sa spoločnosť LIPTOV SK s.r.o. zúčastní fúzie, akvizície alebo predaja majetku, zaistíme dôvernosť všetkých osobných informácií a dotknutým používateľom túto skutočnosť oznámime predtým, ako budú osobné informácie prevedené a začnú sa na ne vzťahovať iné pravidlá ochrany súkromia.

Zabezpečenie informácií

Intenzívne pracujeme na tom, aby sme spoločnosť LIPTOV SK s.r.o. aj jej používateľov ochránili pred neoprávneným prístupom a neoprávneným pozmeňovaním, sprístupnením alebo zničením informácií, ktoré uchovávame. Konkrétne ide o tieto činnosti:

 • Mnoho služieb šifrujeme pomocou protokolu SSL.
 • Dôkladne kontrolujeme procesy zhromažďovania, ukladania a postupy spracúvania informácií.
 • Prístup k osobným informáciám majú len zamestnanci spoločnosti LIPTOV SK s.r.o., zmluvní partneri a zástupcovia, ktorí musia tieto informácie poznať, aby ich mohli pre našu spoločnosť spracúvať, a ktorí sú zmluvne viazaní prísnou povinnosťou zachovávať dôvernosť a v prípade porušenia tohto záväzku môže dôjsť k ich potrestaniu a ukončeniu spolupráce.
 • Kedy tieto pravidlá ochrany súkromia platia

  Naše pravidlá ochrany súkromia platia pre všetky služby poskytované spoločnosťou LIPTOV SK s.r.o. a jej partnermi (vrátane služieb poskytovaných na iných webových stránkach, ako sú napríklad naše reklamné služby). Neplatia však pre služby so samostatnými pravidlami ochrany súkromia, ktoré nezahŕňajú tieto pravidlá ochrany súkromia.

  Naše Pravidlá ochrany súkromia sa nevzťahujú na služby ponúkané inými spoločnosťami alebo jednotlivcami vrátane produktov či webových stránok, ktoré sa vám môžu zobraziť vo výsledkoch vyhľadávania, webových stránok, ktoré môžu zahŕňať služby liptov.sk alebo iných webových stránok, na ktoré naše služby odkazujú. Pravidlá ochrany súkromia sa netýkajú spôsobov spracúvania informácií inými spoločnosťami či organizáciami, ktoré inzerujú naše služby, a ktoré môžu na zobrazenie a ponúkanie relevantných reklám používať súbory cookie, pixelové značky či iné technológie.

  Zmeny

  Naše pravidlá ochrany súkromia sa z času na čas môžu meniť. Neobmedzíme vaše práva vyplývajúce z týchto pravidiel ochrany súkromia bez vášho výslovného súhlasu. Všetky zmeny pravidiel ochrany súkromia uverejníme na tejto stránke a ak budú zmeny podstatné, výraznejšie vás upozorníme (v prípade niektorých služieb môžeme na zmenu pravidiel ochrany súkromia upozorniť aj e-mailom).

  Dátum poslednej úpravy: 07.05.2018

  Zmluvné podmienky LIPTOV SK s.r.o.

  Ďakujeme vám za používanie našich produktov a služieb („Služby”). Služby poskytuje spoločnosť LIPTOV SK s.r.o. so sídlom na adrese Liptovský Michal 81, 034 83 Liptovská Teplá, Slovensko.

  Použitím našich Služieb vyjadrujete svoj súhlas s týmito zmluvnými podmienkami. Pozorne si ich prosím prečítajte.

  Naše Služby sú rôzneho druhu, preto sa na ne môžu vzťahovať doplňujúce zmluvné podmienky alebo požiadavky jednotlivých produktov (vrátane vekových požiadaviek). Doplňujúce zmluvné podmienky budú k dispozícii spolu s príslušnými Službami a v prípade použitia týchto Služieb sa príslušné doplňujúce podmienky stávajú súčasťou zmluvnej dohody medzi vami a spoločnosťou LIPTOV SK s.r.o..

  Používanie našich Služieb

  Pri používaní našich Služieb sa musíte riadiť všetkými pravidlami, ktoré vám budú poskytnuté v súvislosti s používaním Služieb.

  Naše Služby nesmiete zneužívať. Napríklad nenarúšajte naše Služby ani sa k nim nepokúšajte pristupovať inak, ako cez nami poskytnuté rozhranie alebo podľa nami poskytnutých pokynov. Naše Služby je povolené používať len spôsobom stanoveným právnymi predpismi vrátane príslušných právnych predpisov a smerníc na kontrolu exportu a opätovného exportu. Môžeme vám pozastaviť alebo zastaviť poskytovanie našich Služieb, ak porušíte naše zmluvné podmienky alebo pravidlá, alebo keď budeme prešetrovať podozrenie z nevhodného používania.

  Používaním našich Služieb nenadobúdate žiadne vlastnícke právo k právam z duševného vlastníctva týkajúce sa Služieb či obsahu, ku ktorému pristupujete. Obsah z našich Služieb nemôžete použiť, pokiaľ nezískate súhlas od jeho vlastníka, alebo keď to inak nedovoľujú právne predpisy. Tieto zmluvné podmienky vám neudeľujú právo používať žiadne značky ani logá použité v našich Službách. Neodstraňujte, nezakrývajte ani neupravujte žiadne právne vyhlásenia zobrazené v našich Službách alebo spoločne s nimi.

  Naše Služby zobrazujú aj obsah, ktorého vlastníkom nie je spoločnosť LIPTOV SK s.r.o.. Zodpovednosť za tento obsah nesie osoba, ktorá ho sprístupní. Môžeme príslušný obsah kontrolovať za účelom určenia, či je obsah nezákonný alebo či porušuje naše pravidlá a ak sa budeme odôvodnene domnievať, že určitý obsah porušuje naše pravidlá alebo právne predpisy, môžeme ho odstrániť alebo ho môžeme odmietnuť zobraziť. Nutne to však nemusí znamenať, že obsah skutočne kontrolujeme, preto prosím nepredpokladajte, že tak robíme.

  V súvislosti s používaním Služieb vám môžeme zasielať oznámenia služieb, správcovské správy a iné informácie. Zasielanie niektorých z týchto typov korešpondencie môžete zrušiť.

  Niektoré z našich služieb sú dostupné pre mobilné zariadenia. Nepoužívajte tieto služby spôsobom, ktorý by rozptyľoval vašu pozornosť a viedol k nedodržiavaniu dopravných a bezpečnostných predpisov.

  Váš účet liptov.sk

  Na použitie niektorých Služieb budete potrebovať účet liptov.sk. O účet liptov.sk nás môžete poziadať pomocou kontaktného formulára alebo prostredníctvom emailu liptov@hauzi.sk alebo vám môže byť pridelený správcom. Ak používate účet liptov.sk, ktorý vám priradil správca, môžu sa na jeho používanie vzťahovať iné alebo doplňujúce podmienky a váš správca môže k vášmu účtu pristupovať alebo ho môže zakázať.

  Aby sa zaručila bezpečnosť vášho účtu liptov.sk, heslo nikomu neprezrádzajte. Za aktivitu prebiehajúcu vo vašom účte liptov.sk alebo prostredníctvom neho nesiete plnú zodpovednosť. V aplikáciách tretích strán nepoužívajte rovnaké heslo ako pre účet liptov.sk. Ak zistíte akékoľvek neoprávnené použitie vášho hesla alebo účtu liptov.sk, obratom nás kontaktujte na liptov@hauzi.sk alebo na jeden zo zverejnených kontaktov našej spoločnosti.

  Ochrana osobných údajov a autorských práv

  V pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti LIPTOV SK s.r.o. je vysvetlené, akým spôsobom zaobchádzame s vašimi osobnými údajmi a ako chránime vaše súkromie, keď používate naše Služby. Použitím našich Služieb vyjadrujete váš súhlas s tým, že spoločnosť LIPTOV SK s.r.o. môže také údaje využívať v súlade s našimi pravidlami ochrany osobných údajov.

  Reagujeme na oznámenia o údajnom porušení autorských práv a ukončujeme účty používateľov pri opakovanom porušení.

  Poskytujeme informácie s cieľom pomôcť vlastníkom autorských práv so správou svojho duševného vlastníctva online. Ak sa domnievate, že niekto porušuje vaše autorské práva, a chcete nás na to upozorniť, môžete tak urobiť v sekcii Kontakt.

  Váš obsah v našich Službách

  Niektoré z našich Služieb umožňujú nahrávanie, odosielanie, ukladanie a prijímanie obsahu. Všetky vaše práva z duševného vlastníctva, ktoré v súvislosti s týmto obsahom vlastníte, zostanú nedotknuté. Inými slovami: všetko, čo vám patrí, zostáva vaše.

  Ak nahráte, odošlete, uložíte alebo prijmete obsah do našich Služieb alebo prostredníctvom našich Služieb, spoločnosti LIPTOV SK s.r.o. (a osobám, s ktorými spolupracujeme) tým udeľujete celosvetovú licenciu na používanie, hostovanie, uchovávanie, reprodukciu, úpravu, vytváranie odvodených diel (ako sú diela, ktoré vzniknú následkom prekladu, úpravy či iných zmien, ktoré uskutočníme s cieľom dosiahnutia lepšej integrácie vášho obsahu do našich Služieb), sprístupnenie, zverejnenie, verejné vykonávanie, verejné zobrazenie a distribúciu takéhoto obsahu. Práva, ktoré poskytujete na základe tejto licencie sú limitované na účely prevádzkovania, propagovania a vylepšovania našich Služieb a tiež na účely vyvíjania nových Služieb. Táto licencia bude naďalej platiť aj prípade, že prestanete používať naše Služby. Niektoré Služby vám umožnia prístup k obsahu, ktorý ste danej Službe poskytli, a tiež možnosť jeho odstránenia. V niektorých Službách tiež existujú podmienky alebo nastavenia, pomocou ktorých je možné zúžiť rozsah používania obsahu odoslaného do týchto Služieb. Pri každom obsahu, ktorý poskytujete do našich Služieb, sa prosím uistite, že máte potrebné práva na udelenie takejto licencie. V prípade, že by Ste vlastnili práva k danej akcii a naša Služba vám dané právo nepridelila, kontaktujte nás prosím v sekcii Kontakt.

  Váš obsah (vrátane e-mailov) analyzujú naše automatizované systémy, aby sme vám mohli poskytnúť funkcie služieb relevantné priamo pre vás, napríklad prispôsobené výsledky vyhľadávania, personalizované reklamy a detekciu spamu a malvéru. K tejto analýze dochádza pri odosielaní a prijímaní obsahu a keď je tento obsah uložený.

  Ak máte účet liptov.sk alebo zdieľate informácie verejne a dobrovoľne (napríklad kniha návštev), môžeme v našich službách zobraziť vaše meno uvedené v profile, profilovú fotku a akcie uskutočnené v aplikáciách tretích strán prepojených s vaším účtom liptov.sk (napríklad odporúčania či zverejnené recenzie a komentáre). K týmto zobrazeniam môže dôjsť i v reklamnom a inom komerčnom kontexte. Budeme rešpektovať vaše predvoľby, ktorými v účte liptov.sk obmedzíte nastavenia zdieľania a viditeľnosti.

  Viac informácií o spôsobe, akým spoločnosť LIPTOV SK s.r.o. používa a uchováva obsah, nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov a doplňujúcich zmluvných podmienkach jednotlivých Služieb. Ak poskytujete spätnú väzbu alebo návrhy, môžeme použiť vašu spätnú väzbu alebo návrhy týkajúce sa našich Služieb bez toho, aby nám vznikli akékoľvek záväzky voči vašej osobe.

  Ak nám poskytujete vaše osobné informácie, všetky vami uvedené informácie môžeme používať a poskytnúť na konkrétny účel aj tretím stranám. Takéto zdieľanie informácií s treťou stranou sa deje napríklad pri odoslaní objednávky, pridávaní komentárov, vyžiadaní si ponúk od ubytovateľov a ostatných Službách, kedy odosielame všetky vaše informácie z konkrétneho formulára tretej strane (ubytovaciemu objektu), za účelom sprostredkovania žiadanej služby od tretej strany. Niekedy vaše údaje poskytujeme aj viacerým tretím stranám, opať za účelom dosiahnutia cielenej služby, kde medzi Používateľom a treťou stranou je spoloťnosť LIPTOV SK s.r.o. sprostredkovateľom. Spoločnosť LIPTOV SK s.r.o. naďalej disponuje s týmito dátami na svojich serveroch aj pri ich odoslaní tretej strane.

  Informácie o softvéri v našich Službách

  V prípadoch, keď Služba vyžaduje alebo zahŕňa softvér k stiahnutiu, môže sa tento softvér po sprístupnení novej verzie alebo funkcie vo vašom zariadení automaticky aktualizovať. Niektoré Služby vám umožnia upraviť nastavenia automatických aktualizácií.

  Spoločnosť LIPTOV SK s.r.o. vám udeľuje osobnú, neprenosnú, bezplatnú a nevýhradnú licenciu s celosvetovou platnosťou na používanie softvéru, ktorý vám spoločnosť LIPTOV SK s.r.o. poskytuje ako súčasť Služieb. Táto licencia je vám poskytnutá výhradne za účelom umožniť vám využívať výhody Služieb poskytovaných spoločnosťou LIPTOV SK s.r.o. spôsobom povoleným týmito podmienkami. Nesmiete kopírovať, upravovať, distribuovať, predávať ani prenajímať žiadnu súčasť našich Služieb alebo zahrnutého softvéru, ani nesmiete spätne analyzovať zdrojový kód tohto softvéru ani sa pokúšať o jeho získanie, okrem prípadov, kedy to dovoľujú príslušné právne predpisy alebo prípady, kedy na to máte náš písomný súhlas.

  Softvér s otvoreným zdrojom považujeme pre nás za dôležitý. Niektorý softvér, ktorý využívajú naše Služby, môže byť poskytovaný v rámci licencie otvoreného zdroja, ktorú vám poskytneme. V licencii otvoreného zdroja sa môžu nachádzať ustanovenia, ktoré výslovne nahradia niektoré z týchto podmienok.

  Úpravy našich Služieb a ukončenie ich poskytovania

  Naše Služby neustále meníme a zdokonaľujeme. Môžeme do nich pridať alebo z nich odstrániť niektoré funkcie a vlastnosti a taktiež môžeme pozastaviť či úplne prestať poskytovať celú Službu.

  Naše Služby môžete kedykoľvek prestať používať, čo by nás však mrzelo. Spoločnosť LIPTOV SK s.r.o. vám môže kedykoľvek úplne prestať poskytovať Služby, prípadne môže kedykoľvek pridať či vytvoriť nové obmedzenia vzťahujúce sa na ich používanie.

  Považujeme vás za vlastníka vašich údajov a je dôležité, aby ste mali prístup k takýmto údajom. Ak poskytovanie Služby na určitý čas prerušíme, v dostatočnom predstihu (pokiaľ to bude možné) vám zašleme upozornenie a z danej Služby vám umožníme získať príslušné informácie.

  Naše záruky a vylúčenia zodpovednosti

  Naše Služby poskytujeme s využitím primeraných obchodných schopností a starostlivosti a veríme, že vám prinesú úžitok. Sú však veci, ktoré vám v súvislosti so Službami nemôžeme sľúbiť.

  Spoločnosť LIPTOV SK s.r.o. ani jej dodávatelia a distribútori neposkytujú žiadne prísľuby týkajúce sa Služieb s výnimkou tých, ktoré sú výslovne uvedené v týchto podmienkach alebo doplňujúcich podmienkach. Neprijímame napríklad žiadne záväzky týkajúce sa obsahu Služieb, konkrétnych funkcií Služieb, ich spoľahlivosti, v rámci dostupnosti alebo schopnosti uspokojiť vaše potreby. Služby poskytujeme bez záruk „tak, ako sú“.

  V rámci niektorých jurisdikcií sú poskytované určité záruky, napríklad predpokladaná záruka obchodovateľnosti, záruka spôsobilosti na konkrétny účel alebo záruka nenarušenia vlastníckych práv. V rozsahu dovolenom príslušným právom vylučujeme všetky záruky.

  Zodpovednosť za naše Služby

  V prípadoch, keď to právne predpisy dovoľujú, nebudú spoločnosť LIPTOV SK s.r.o. ani jej dodávatelia a distribútori zodpovední za ušlý zisk, znížené výnosy, stratu údajov, za finančné straty alebo nepriame, mimoriadne, následné, exemplárne škody alebo škody nad rámec zmluvného dojednania.

  Zodpovednosť spoločnosti LIPTOV SK s.r.o. a jej dodávateľov a distribútorov vo vzťahu k akémukoľvek nároku vyplývajúcemu z týchto podmienok vrátane akýchkoľvek predpokladaných záruk je v rozsahu dovolenom právnymi predpismi obmedzená na čiastku, ktorú ste zaplatili za používanie týchto Služieb alebo (pokiaľ sa tak rozhodneme za obnovenie poskytovania Služieb).

  Spoločnosť LIPTOV SK s.r.o. ani jej dodávatelia a distribútori nie sú v žiadnom prípade zodpovední za žiadnu stratu alebo škodu, ktorá nie je v primeranej miere predvídateľná

  Sme si vedomí toho, že v niektorých krajinách môžete mať práva, ktoré vám vyplývajú z titulu vášho postavenia spotrebiteľa. Ak používate Služby na osobné účely, potom žiadna z týchto podmienok ani doplňujúcich podmienok neobmedzuje vaše zákonné práva spotrebiteľa, ktorých sa nie je možné vzdať prostredníctvom zmluvy.

  Použitie našich Služieb na obchodné účely

  Ak naše služby používate na obchodné a podnikateľské účely, znamená to, že súhlasíte s týmito podmienkami. Budete chrániť a odškodníte spoločnosť LIPTOV SK s.r.o., jej spriaznené osoby, vedúcich pracovníkov, zástupcov a zamestnancov v prípade akýchkoľvek nárokov, žalôb alebo súdnych sporov vyplývajúcich alebo súvisiacich s používaním Služieb alebo porušením týchto podmienok vrátane akejkoľvek zodpovednosti či výdavkov vyplývajúcich z nárokov, strát, škôd, žalôb, rozsudkov, poplatkov za vedenie súdneho sporu a nákladov na právne zastupovanie.

  Informácie o týchto Zmluvných podmienkach

  Môžeme meniť tieto zmluvné podmienky alebo doplňujúce zmluvné podmienky týkajúce sa príslušných Služieb tak, aby napríklad zohľadňovali zmeny právnych predpisov alebo zmeny našich Služieb. Zmluvné podmienky by ste mali pravidelne sledovať. Upozornenie na úpravy týchto podmienok uverejníme na tejto stránke. Upozornenia na úpravy doplňujúcich podmienok uverejníme v príslušnej Službe. Zmeny nebudú mať spätnú účinnosť a nenadobudnú účinnosť skôr ako štrnásť dní odo dňa ich uverejnenia. Avšak zmeny týkajúce sa nových funkcií určitej Služby alebo zmeny uskutočnené z právnych dôvodov nadobudnú účinnosť okamžite. V prípade, že s upravenými podmienkami vzťahujúcimi sa na danú Službu nesúhlasíte, mali by ste ukončiť používanie danej Služby.

  Ak dôjde k rozporu medzi týmito podmienkami a doplňujúcimi podmienkami, budú mať v prípade tohto rozporu prednosť doplňujúce podmienky.

  Tieto zmluvné podmienky upravujú vzťah medzi vami a spoločnosťou LIPTOV SK s.r.o.. Na základe týchto zmluvných podmienok nevznikajú nijaké práva v prospech tretích osôb.

  Ak porušíte tieto zmluvné podmienky a my vzápätí nepodnikneme žiadne opatrenia, neznamená to, že sa vzdávame akýchkoľvek práv (napríklad právo podniknúť opatrenia v budúcnosti).

  Ak sa ukáže, že niektorá zmluvná podmienka nie je vynútiteľná, neovplyvní to žiadne ďalšie zmluvné podmienky.

  Informácie o možných spôsoboch kontaktovania spoločnosti LIPTOV SK s.r.o. nájdete v sekcii Kontakt.

  Dátum poslednej úpravy: 07.05.2018

  Technológie a princípy

  Spoločnosť LIPTOV SK s.r.o. sa snzží konať zodpovedne a snažíme sa zabezpečiť, aby boli všetky inovácie vyvážené náležitou úrovňou zabezpečenia a ochrany osobných údajov používateľov. Pri rozhodnutiach na všetkých úrovniach spoločnosti sa riadime princípmi ochrany osobných údajov. Vďaka tomu dokážeme popri napĺňaní nášho cieľa (organizovanie informácií) pomôcť chrániť používateľov a dať im viac možností.

  Zásady ochrany osobných údajov

  1. Používať informácie s cieľom poskytnúť používateľom hodnotné produkty a služby.

   Prvou zásadou filozofie spoločnosti LIPTOV SK s.r.o. je „Zamerať sa na čo najlepší dojem používateľa“. Vďaka informáciám, ktoré s nami zdieľajú používatelia, môžeme vyvíjať produkty a služby, ktoré sú pre nich hodnotné. Veríme, že ak sa zameriame na používateľa, posilní to produkty aj funkcie zlepšujúce úroveň ochrany osobných údajov, ktoré sú hnacím motorom inovácií.

  2. Vyvíjať produkty, ktoré vyhovujú prísnym normám a postupom ochrany osobných údajov.

   Dodržiavame zákony týkajúce sa ochrany osobných údajov. Okrem toho pracujeme v spoločnosti a spoločne s predstaviteľmi úradov a partnermi v našom odvetví na vývoji a implementácii prísnych noriem ochrany osobných údajov.

  3. Vniesť transparentnosť do zhromažďovania informácií osobného charakteru.

   Používateľom chceme ukázať informácie, pomocou ktorých si môžu prispôsobiť naše služby. Pokiaľ ide o informácie o jednotlivých používateľoch a nakladanie s nimi za účelom poskytovania našich služieb, tam, kde je to potrebné, sa snažíme o transparentnosť.

  4. Poskytnúť používateľom zmysluplný výber možností ochrany osobných údajov.

   Ľudia majú ohľadom ochrany osobných údajov rôzne obavy aj potreby. Keďže chceme slúžiť širokému spektru používateľov, spoločnosť LIPTOV SK s.r.o. sa im snaží ponúknuť zmysluplný a prepracovaný výber možností pre prácu s osobnými informáciami. Domnievame sa, že s osobnými informáciami by sa nemalo nakladať ako s rukojemníkom. Osobné informácie našich používateľov nepredávame.

  5. Byť zodpovedným správcom informácií, ktoré prechovávame.

   Prijímame zodpovednosť za ochranu údajov, ktoré nám používatelia zverili. K problémom zabezpečenia pristupujeme s vážnosťou.

  Ako používa spoločnosť LIPTOV SK s.r.o. súbory cookie

  Cookie je krátky textový súbor, ktorý do prehliadača odosielajú navštívené webové stránky. Webovým stránkam umožňuje zapamätať si informácie o vašej návšteve, napríklad preferovaný jazyk a ďalšie nastavenia. Ďalšia návšteva stránok tak môže prebehnúť ľahšie a môže byť produktívnejšia. Súbory cookie sú dôležité. Bez nich by bolo prehliadanie webu oveľa zložitejšie.

  Súbory cookie používame na množstvo účelov. Používame ich napríklad na ukladanie vašich predvolieb bezpečného vyhľadávania, výber relevantných reklám, sledovanie počtu návštevníkov stránok, zjednodušenie registrácie do našich služieb, ochranu vašich dát alebo na zapamätanie vašich nastavení reklám. Súbory cookies používame aj v rámci služieb tretích strán (napr. Google Analytics), ktoré však nespájeme priamo s vašou osobou a zhromažďujeme najmä štatistické údaje.

  Naše pravidlá ochrany osobných údajov vysvetľujú, ako chránime pri používaní súborov cookie vaše osobné údaje a iné informácie.

  Dátum poslednej úpravy: 07.05.2018

  General Data Protection Regulation

  Od 25. mája 2018 vstupuje do platnosti nový zákon o ochrane osobných údajov, ktoré sa týkajú občanov žijúcich v Európskej Únii. Pod osobými údajmi sa v tomto kontexte rozumejú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby ("subjekt údajov"). Identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorá môže byť priamo alebo nepriamo identifikovaná najmä odkazom na identifikátor ako je meno, identifikačné číslo, poloha, on-line identifikátor alebo jeden alebo viac faktorov špecifických pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, duševnú, ekonomickú, kultúrnu alebo spoločenskú identitu tejto fyzickej osoby. Z GDPR vyplývajú niektoré nariadenia a reštrikcie, ako spracovávať osobné údaje, preto spracovanie týchto údajov popisujeme bližšie:

  1. Netajíme, ako údaje spracovávame

   Všetky údaje, ktoré poskytnete spoločnosti LIPTOV SK s.r.o. s daným zámerom, ktorý je zrejmý vzhľadom na danú akciu (napr. objednávka ubytovania) alebo je ich použitie špecifikované dodatočne, používame iba na dosiahnutie požadovaného zámeru. Informácie sú spracovávané iba na potreby dosiahnutie požadovaného cieľa, prípadne viacerých cieľov tak, aby služba mohla poskytnúť informácie cielenému príjemcovi. Viac informácií o tom, ako spracovávame osobné údaje v našich službách nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti LIPTOV SK s.r.o..

  2. K vašim údajom máte prístup

   Ak používate účet liptov.sk, väčšinu údajov, ktoré o vás vlastníme, vidíte vo vašom konte, kde ich môžete spravovať a nastavovať prístup k nim. Niektoré informácie nemáte môžnosť nastaviť, pretože nie sú dôležité pre danú službu alebo by mohli narušiť funkcionalitu danej služby. Ak nepoužívate účet liptov.sk, naše služby spracovávajú vaše údaje, ktoré danej službe poskytnete. Ak si prajete exportovať všetky osobné údaje, ktoré v našich službách používame, môžete nás o to požiadať pomocou sekcie Kontakt. Exporty vám budú k dispozícii do 30 dní od doručenia žiadosti.

  3. Aktualizujte, čo potrebujete

   Ak si ste vedomý, že informácie v našich službách nie sú správne a aktuálne, máte možnosť ich kedykoľvek zmeniť (napríklad pomocou účtu liptov.sk). Aj v prípade, že nepoužívate účet liptov.sk, máte možnosť zmeny niektorých údajov (napríklad pomocou jednoznačného odkazu) alebo o zmeny môžete požiadať. V prípade, že pre zmenu údajov nemáte dostatočné oprávenenia alebo k nim nemáte prístup a ste si vedomý, že s takýmito údajmi disponujeme, môžete o zmenu kedykoľvek požiadať pomocou sekcie Kontakt. Zmeny zvyčajne realizujeme do 48 hodín od prijatia požiadavky, v prípade niektorých náročnejších aktualizácií to môže trvať až do 30 dní.

  4. Údaje na vašu žiadosť zmažeme

   Ak si neprajete, aby sme niektorými osobnými údajmi disponovali, môžete kedykoľvek požiadať o ich zmazanie. V prípade, že sú informácie potrebné pre funkciu niektorej zo služieb, môže dôjsť k znefunčneniu služby, na čo budete v predstihu upozornený. Aj po zmazaní môžu byť informácie uchovávané v našich záložných systémoch. Spoločnosť LIPTOV SK s.r.o. si vyhradzuje právo na zamietnutie takejto žiadosti v prípade, že údaje budú mať významný dopad pre ľudský vývoj (ľudstvo by mohlo byť informačne ukrátené) alebo údaje by mohli mať zmysel pre "vyššie dobro".

  5. Obmedzenie spracovania údajov

   Je vaším právom požiadať o vylúčenie vašich údajov z našich analýz. Znamená to, že vám nebudeme prispôsobovať vyhľadávanie podľa obľúbených návštev, newsletter vám neposkytne novinky, ktoré by vás mohli zaujímať, ale všetky výsledky, ktoré sa k vám dostanú, budú neprispôsobné vašej osobe, zvykom a nastaveniam.

  6. Údaje môžete preniesť (exportovať)

   V prípade potreby vám údaje exportujeme, aby ste ich mohli použiť v iných službách alebo iných spoločnostiach. Export údajov môžete zrealizovať pomocou účtu liptov.sk, v prípade, že požadovaná možnosť exportu neexistuje, možete o export požiadať pomocou sekcie Kontakt.

  7. Konto môžete deaktivovať

   Váš účet liptov.sk môžete kedykoľvek deaktivovať. Aj v prípade, že účet deaktivujete, niektoré údaje sa môžu spájať s vaším menom alebo iným osobným údajom, napríklad v recenziách alebo komentároch, možete však požiadať o ich zmazanie. Dekativácia účtu je možná pomocou sekcie Kontakt.

  8. Na vaše otázky odpovedáme

   Ak máte akékoľvek pochybnosti, na čo požadované údaje potrebujeme, radi sa s vami p týchto pochybnostiach porozprávame. Podobne, ak sa v určitom kroku pri používaní našich služieb neviete rozhodnúť, veľmi radi vám poradíme tak, aby ste dosiahli presne to, čo potrebujete.

  9. Požadujeme len to, čo potrebujeme

   Nikdy od vás nepožadujeme údaje, ktoré výlučne nepotrebujeme na bezproblémový chod našich služieb pre vás. Zhromažďujeme iba údaje, ktoré uľahčia používanie našich služieb alebo vašu komunikáciu s ostatnými ľudmi.

  10. Minimalizujeme informačné väzby na vašu osobu

   Štatistické a iné údaje sa znažíme spájať s vašou osobou čo najmenej. S vaším účtom liptov.sk spájame iba tie údaje, ktoré môžu zlepšiť alebo uľahčiť používanie našich služieb.

  11. Anonymita a bezpečnosť na prvom mieste

   Naše systémy sú navrhnuté tak, aby aj v prípade kritickej situácie (napríklad neoprávnený prístup) minimalizovali možnosť spájania údajov s vašou osobou. Bezpečnosť vašich údajov je pre nás najpodstatnejšia, preto dbáme na zabezpečenie našich služieb. Na zvýšenie bezpečnosťi pri výmene údajov medzi vami a službami liptov.sk používame napríklad SSL certifikáty. Viac informácií o tom, ako zabezpečujeme vaše údaje nájdete aj v pravidlách ochrany súkromia.

  V prípade akýchkoľvek nejasností so spracovaním osobných údajov v službách liptov.sk nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom sekcie Kontakt.