hauzi.sk

O Liptove

Dovoľte nám čo najsrdečnejšie Vás privítať v jednom z najkrajších a pre turistov najzaujímavejších regiónov Slovenska. Zakladateľ slovenskej turistiky a autor prvých slovenských turistických sprievodcov Miloš Janoška tento kraj, čo sa týka prírodných krás, označil za najkrajší na Slovensku vo svojej knihe Krásy Liptova už v roku 1947.

  • Rozloha: viac ako 2000 km2
  • Najvyšší bod: 2495 m.n.m (Kriváň - Vysoké Tatry)
  • Najnižší bod: 430 m.n.m (hladina Váhu pri Kraľovanoch)
  • Počet obyvateľov: cca 140 000 ľudí

Liptov má rozlohu vyše 2000 km2. Hospodárske a kultúrne centrá Liptova sú Ružomberok, Liptovský Mikuláš a Liptovský Hrádok. Skoro 50% celkovej plochy Liptova tvoria lesy. Vyviera tu množstvo kyseliek a teplých minerálnych prameňov hlavne v obciach Bešeňová, Likavka, Kvačany, Žiar, Pribylina, Závažná Poruba, Liptovský Ján a inde. Tento región je známy aj liečebnými kúpeľmi.

erb regionu LiptovOblasť Liptova je bohatá na kultúrne pamiatky a je charakteristická svojráznou ľudovou architektúrou a folklórom (Vlkolinec, Východná, Liptovské Sliače, Liptovská Osada, Liptovská Lúžna a iné ). Liptov obklopujú najväčšie hory na Slovensku: Vysoké Tatry, Západné Tatry a Chočské vrchy na severe, Nízke Tatry na juhu, Veľká Fatra na západe a Popradská kotlina na východe. Cez Liptov preteká Váh v dĺžke 43,5 km a jeho prítok Belá. Nachádza sa tu známa priehrada Liptovská Mara. Okrem lyžovania a turistiky ponúka tento región aj menej tradičné športy ako paragliding, rafting, jazdu na koni, speleoservis, vyhliadkové lety, horolezectvo, cyklistiku, poľovníctvo, rybárstvo. Známe sú termálne kúpaliska v Bešeňovej a Liptovskom Jáne. V zimnej sezóne sú vyhľadávanými zimnými strediskami Jasná Nízke Tatry, SKI PARK Ružomberok - Malinô Brdo, PARK SNOW Donovaly, SKI PARK Kubínska hoľa, PARK SNOW Štrbské Pleso, Ski Opalisko - Závažná Poruba a Lyžiarsky areál Žiar - Dolinky. Na Liptove sa nachádza mnoho sprístupnených krájsnych jaskýň.

Územie bolo osídlené už od praveku, čo dokladujú nálezy neolitického pôvodu (spred 6000 rokov). Významnejšie osídlenie pochádza z mladšej doby bronzovej (1000 r. p.n.l.), k najvzácnejším nálezom patria bronzové meče tzv. liptovského typu. Dôležitú kapitolu histórie Liptova tvoria Kelti. Svedectvom trvalého osídlenia je neskoršie pohrebisko z mladšej erb regionu Liptovdoby hradištnej (r. 950 -1200) v Liptovskom Michale. Prvýkrát sa Liptov spomína v roku 1231 za panovania uhorského kráľa Ondreja II. Bohatú históriu dokumentujú aj nálezy na hradoch Likava, Liptovský hrad a na hrade v Liptovskom Hrádku. Územie Liptova sa stalo trvalou súčasťou Uhorska v polovici 12. storočia. Samostatná župa vznikla v druhej tretine 13. storočia. Sídlo župy sa po zániku Liptovského starého hradu menilo, najprv to bola Liptovská Mara potom Partizánska Ľupča a od roku 1677 Liptovský Mikuláš. Na Liptove žil aj známy slovenský zbojník Juraj Jánošík, ktorého chytili v roku 1713 vo Valaskej Dubovej. Na tomto mieste je v súčasnosti štýlová reštaurácia Jánošíkova Koliba. Neodmysliteľnú súčasť historického vývoja Liptova tvorí baníctvo. V 13. storočí v období nemeckej kolonizácie vznikli banícke osady v údolí potoka Boca, kde sa dolovalo zlato, striebro, meď a železo. Z čias hornoliptovského baníctva v 19.st. sa zachovala vážnica a zvonica na Maši pri Liptovskom Hrádku. V dolnom Liptove sa baníctvo rozvinulo najmä v chotári osady Nemecká (Partizánska) Ľupča. V Magurke sa dodnes zachovali zvyšky štôlní a banských ciest. Okrem baníckej histórie je oblasť Liptova známa aj svojimi murármi, vraví sa že Pešť postavili liptovskí murári. Súbory tradičných murovaných domov môžeme vidieť v Hybiach a iných murárskych obciach. V minulosti sa obyvatelia Liptova zaoberali hlavne pestovaním obilnín, zemiakov, konope a ľanu, vplyvom kolonizácie na valaskom práve od 13. st. bol rozšírený aj chov oviec. Výroba produktov z ovčieho mlieka, umelecký a výtvarný prejav pastierov podstatne ovplyvnili ľudovú kultúru regiónu. Liptovská bryndza je najlepšou na Slovensku a vyváža sa do Ameriky.

 

 

V rokoch 1844-48 v Liptovskom Mikuláši sídlil spolok Tatrín, bolo tu stredisko slovenského divadelníctva a v máji 1848 bol vydaný prvý slovenský politický program Žiadosti slovenského národa. Nachádza sa tu množstvo múzeí a galérii. Spomeňme Liptovské múzeum v Ružomberku, galériu P. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši a Múzeum liptovskej dediny v Pribyline, kde sa nachádzajú objeky, zo zatopených obcí Liptovskej Mary.

Mapa Liptova

Stiahnuť mapu regónu Liptov