hauzi.sk

Point Shopping Center

Projekt nákupného centra POINT Banská Bystrica vznikne v lokalite širokej verejnosti v súčasnosti známej ako Hušták. Mieste , ktoré sa stane v blízkej budúcnosti prienikom novovybudovanej pešej zóny, budúcim bulvárom a významého dopravného uzla.

SC POINT bude dominantou centrálnej časti Banskej Bystrice. Bude umiestnené v najexponovanejšej lokalite krajského mesta, pritom jednoducho a pohodlne dostupné.

Snahou investora a projekčného tímu je vkomponovať SC POINT do tejto centrálnej lokality tak, aby bol vnímaný ako integrálna súčasť tohto jedinečného územia. Veríme, že vytvárame mestotvorné, moderné, originálne a živé miesto, ktoré zaujme okrem originálnej architektúry, predovšetkým však vyváženou skladbou nájomníkov, poskytovaných služieb a voľnočasových aktivít.

SC POINT je jedinečný KONCEPT aj z dôvodu, že ponúka vo vzťahu k svojej veľkosti a umiesteniu kombináciu realizácie nákupu všetkého, čo zákazník obvykle vyhľadáva a výbornej dostupnosti.

Viac info na www.scpoint.sk.


Fotogaléria