hauzi.sk

Vlkolínec

Miestna časť Ružomberka vo výške 718 m na južnom skalnatom svahu vrchu Sidorovo (1099m) v pohorí Veľká Fatra nad Revúckou dolinou.

Najzachovalejšia rezervácia ľudovej architektúry na Slovensku. Čisto drevená obec bola od 1977 pamiatková rezervácia ľudovej architektúry a v decembri 1993 zapísaná do zoznamu Svetového prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO. Prvá písomná zmienka je z roku 1376 ako ulica mesta Ružomberok. Vznikol ako osada drevorubačov, alebo uhliarov. Ako jediná obec na Slovensku nie je narušená novou výstavbou. Dominantou obce je drevená zvonica. V obci je 45 pôvodných stavieb ľudovej architektúry, ktoré tvoria pozoruhodnú architektonickú jednotu. Drevenice, priľahlé hospodárske objekty sú ideálne zachovalým obrazom niekdajšej slovenskej horskej obce s celým jej svojrázom. Je to živý skanzen slovenského horského bývania na pôvodnom mieste. Za SNP pri útoku SS divízie bola časť obce vypálená, zhorelo 13 domov. Jediná murovaná stavba v obci je kostolík. V minulosti sa ľudia zaoberali obrábaním polí, pasením oviec, dobytka, salašníctvom a drevorubačstvom.

Nezabudnite navštívíť ROĽNÍCKY DOM Vlkolínec.