hauzi.sk

Liptovský Mikuláš

Leží na Váhu v srdci Liptovskej kotliny asi 3 km od Liptovskej Mary, obklopený na severe Západnými a na juhu Nízkymi Tatrami. Je to okresné mesto (33 400 obyvateľov), významné administratívne, kultúrne a priemyselné centrum Liptova, stredisko cestovného ruchu a turistiky s bohatou históriou.

nočné mesto V meste sa nachádza viacero historických pamiatok: Na Námestí osloboditeľov sú meštianske domy zo 16. a 17. st. (najstaršia je Pongrácovská kúria z 15. st. - - teraz sa tu nachádza Centrum Kolomana Sokola. Koloman Sokol, rodák z Liptovského Mikuláša, bol uznávaný grafik a maliar), neskorobarokový bývalý župný dom Liptovskej stolice (dnes sídlo Okresného úradu). Na námestí je tiež Ilesházyo kúria, známa ako Stoličný dom a Seligovský dom. Pôvodne bola postavená v renesančnom slohu. V roku 1713 údajne v tejto budove odsúdili legendárneho zbojníka Juraja Jánošika. V súčasnosti sa tu nachádza Múzeum Janka Kráľa. V mestskej časti Vyšný Hušták môžete nájsť garbiarske a farbiarske remeselnícke domy zo začiatku 19. st. V barokovom jezuitskom kláštore sú expozície Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva. Klasicistický evanjelický kostol bol rekonštruovaný v r. 1883 -1885, vo vnútri je barokový oltár, pred kostolom sa nachádzaju sochy M. M. Hodžu, J. Tranovského a P. M. Bohúňa. V roku 1713 bola pôvodne postavená klasicistická synagóga,ktorá bola obnovená v r. 1906. Najstaršou stavebnou pamiatkou v meste je mesto cez deň Gotický kostol sv. Mikuláša z druhej polovice 13. st., s výmaľbou od J. Hanulu, kde sa zachovali tri gotické oltáre, okolo kostola sú sochy J. Kráľa, sv. Mikuláša, G. F. Belopotockého. Otorené je počas omše, alebo na požiadanie na katolícke fare vo vedľajšej budove ( 044/552 21 42 ). Pongrácovská kúria (Námestie osloboditeľov 28) je najstaršou svetskou budovou v L. Mikuláši z polovice 15. st., rodinné sídlo šľachtica Pongráca postavené v gotickom slohu, teraz sa tu nachádza Klub mládeže. Usporadúvajú sa tu diskotéky, premietanie videofilmov. Okrem spomínaných múzeí sa zaujímavé exponáty nachádzajú aj v týchto budovách Čierny Orol, Galéria P.M. Bohúňa, Rodný dom RÁZUSOVCOV, Tatrín a Žiadosti Slovenského národa. Významnou architektonickou pamiatkou je budova Gymnázia M. M. Hodžu pomenovaná na pamiatku dôležitej osobnosti slovenského národného obrodenia, spisovateľa, filozofa, publicistu, evanjelického kňaza, spolupracovníka Miloslava Hurbana a Ľudovíta Štúra. Pamätná tabuľa Michala Miloslava Hodžu je umiestnená na budove gymnázia.

vodny slalom V meste sa nachádza krytá plaváreň, vodácky areál s traťou pre vodný slalom, športový štadión, zimný štadión, kde sa hrá ľadový hokej, korčuĺovanie. Okolie mesta poskytuje všetkým návštevníkom bohaté podmienky pre lyžovanie a zimné športy. Turistickým lákadlom je aj vodná nádrž Liptovská Mara.

Mesto je ideálnym východiskom túr do Západných Tatier , Žiarskej doliny, Nízkych Tatier, Demänovskej, Bocianskej a Jánskej doliny, do Jasnej, na Chopok, Ďumbier a Kráľovu hoľu. V Chočských vrchoch sú aj najkrajšie doliny na Slovensku Prosiecka a Kvačianská dolina.


História

V oblasti Liptovského Mikuláša sa nachádza archeologické nálezisko z mladšej doby bronzovej približne 2000 pred n. l. a slovanské kostrové pohrebisko z 11. a 12. st. V časti Ondrašová sa našlo 12 bronzových predmetov považovaných za najväčší nález doby bronzovej v Karpatskej kotline. Dôležité bolo aj slovanské osídlenie. V okolí kostola sv. Mikuláša sa našlo pohrebisko a základy staršej kaplnky spred r. 1200. Prvýkrát sa spomína v roku 1286. Názov mesta je odvodený od duchovného patróna tunajšieho kostola sv. Mikuláša, postaveného na územi sakrálneho pohrebiska. Mestské výsady mesto získalo v 14. a 15. st. a stalo sa trhovým a súdnym strediskom, rovnoprávnym s Liptovskou Marou. V 15. st. sa stáva obchodným strediskom Liptova, po získani výsad od kráľa Žigmunda roku 1424 (právo konať týždenné trhy a jarmočné právo). V 16. storočí nastal rozvoj remeselníctva a začalo zakladanie cechov. Až do 1848 bolo poddanským mestečkom. V rokoch 1677 až 1928 bolo sídlom Liptovskej župy. Pravidelne sa tu schádzali župné zhromaždenia a zasadal súd. Prvým župným domom bola Illéshazyovská kúria. V nej bol r. 1713 súdený legendárny hrdina Juraj Jánošík. V 18. st. nastal rozvoj remesiel a obchodu, na ktorom sa podieľali hlavne židia, ktorí prišli z Moravy začiatkom 18. st. S ich komunitou sú spojené stavby dvoch synagóg a židovská škola, známa svojou dobrou úrovňou. V 19. storočí sa mesto stáva významným strediskom kultúrneho, národného a politického života. Pamätnou udalosťou v histórii bol 1. máj 1918, keď vystúpili mikulášski garbiarski robotníci na nádvori Čierneho orla a postavili sa za vytvorenie spoločného štátu Čechov a Slovákov.

LM V meste pôsobil a v roku 1637 zomrel evanjelický kňaz Jiří Třanovský (Tranoscius), český exulant. Pôsobil tu ako zakladateľ knižnice a divadla (v roku 1830 založil prvé ochotnícke divadlo na Slovensku Diwadlo slowanske Swato - Mikulášske).Ďalšou postavou bol kníhtlačiar, vydavateľ Vlasteneckého kalendára Gašpar Fejerpataky Belopotocký. V rokoch 1844-48 v Liptovskom Mikuláši sídlil spolok Tatrín, bolo tu stredisko slovenského divadelníctva a v máji 1848 bol vydaný prvý slovenský politický program Žiadosti slovenského národa. Mesto je tiež rodiskom básnika Janka Kráľa (1822-1876), vynálezcu Aurela Stodolu, maliara Jozefa Božetecha Klemensa (1817-1883), pôsobil tu aj maliar Janko Alexy (1894-1970), spisovateľ Martin Rázus (1888-1937), jeho sestra spisovateľka Mária Rázusova - Martákova, dramatik Ivan Stodola a hudobný skladateľ Jan Levoslav Bella (1843-1936). V Ondrašovej sa narodil Rudolf Penkala vynálezca plniaceho pera.

Gymnázia M. M. Hodžu Počas SNP bolo v meste sídlo Veliteľstva VI. taktickej skupiny povstaleckej armády. Nad mestom na vrchu Háj - Nicovô je Pamätník osloboditeľov Liptovského Mikuláša a cintorín 1369 padlých príslušnikov 1.čs. armádneho zboru. Boje v okolí mesta, ktoré trvali od 3.2.1945 do 4.4.1945 boli po karpatskodukelskej operácii najvýznamnejšou bojovou operáciou pri oslobodení Československa. Pri vyústení Žiarskej doliny, na mieste ťažkých bojov je pamätník a skanzem zbraní 1.čs. armádneho zboru, bojujúceho za oslobodenie Liptovského Mikuláša.


Čo v Liptovskom Mikuláši?

Mesto Liptovský Mikuláš je považované za srdce celého Liptova. Je tu veľa možností ako naplno využiť svoj voľný čas a poriadne sa zabaviť za akéhokoľvek počasia.  My sme  pre vás vybrali niekoľko miest, ktoré sa v tomto meste určite oplatí navštíviť. 

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva

vodny slalomJedinečný zážitok a iný pohľad na krásy Slovenska vám ponúka Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. Múzeum sídli v historickej budove a v roku 2015 prešlo kompletnou rekonštrukciou.  Aj tým sa stalo toto múzeum atraktívnejším a zaujímavejším nielen pre deti, ale aj pre starších návštevníkov. Múzeum je rozčlenené do niekoľkých expozícií, ktoré vás vtiahnu do hlbín svojich tajov. V expozícii Kras a jaskyne sa dozviete množstvo informácii o jaskyniarstve, jaskynnej výzdobe, vodstve, povrchovom a podzemnom krase, ako aj o živočíchoch obývajúcich tieto miesta. Prítomná je aj replika jaskynného medveďa, ktorý bol o tretinu väčší ako dnešný medveď hnedý. Rovnako je tu príležitosť stať sa na malú chvíľu jaskyniarom a vyskúšať si prechod cez zákutia úzkej jaskynky. Na druhom poschodí sa bližšie oboznámite s minerálmi, rastlinstvom a živočíšstvom Slovenska. Tu môžete zvieratá nielen vidieť, ale aj počuť, čo ešte viac umocňuje zážitok z tohto miesta.  Tiež sa tu nachádzajú aj expozície paleontológie a vesmíru, ktoré vás prevedú časom od vzniku Zeme a celej slnečnej sústavy  a na chvíľu vás vrátia do dôb minulých, keď našu Zem ešte obývali dinosaury, mamuty či pravekí ľudia. 

vodny slalomNetreba vynechať ani časť  venovanú človeku, horám a prírode, ktorá vám priblíži voľno-časové a hospodárske aktivity ako sú lesníctvo, poľnohospodárstvo, rybárstvo, včelárstvo, horolezectvo, lyžiarstvo, záchranárstvo a ich dopad na prírodu. Pre deti je tu pripravená oddychová zóna, kde sa môžu zahrať a odpočinúť. 

Vo všetkých expozíciách sú k dispozícii akustické a vizuálne technológie, čo prináša možnosť získavať množstvo náučných a osožných informácií zábavným a hravým spôsobom. Súčasťou múzea je aj rozhľadňa, z ktorej je pekný výhľad na panorámu Západných a Nízkych Tatier, Veľkej Fatry, Chočských vrchov ako aj na samotné mesto Liptovský Mikuláš.

 

Otváracie hodiny

Letná sezóna  16.6. – 15.9. /  Zimná sezóna  1.1. – 31.3.

Pondelok, Streda, Štvrtok,  Piatok

9.00 – 18.00 h (posledný vstup o 17.00 h)

Sobota, Nedeľa

12.00 – 18.00 h (posledný vstup o 17.00 h)

letná sezóna

12.00 – 17.00 h (posledný vstup o 16.00 h)

zimná sezóna

UTOROK ZATVORENÉ!

Mimo sezónu 1.4 – 15.6., 16.9 – 31.12.

Pondelok, Streda, Štvrtok,  Piatok

9.00 – 17.00 h, posledný vstup o 16.00 h

Sobota, Nedeľa

9.00 – 11.00 h (len na telefonickú objednávku 3 dni vopred – min. 25 osôb), tel.: 044 547 72 30

UTOROK ZATVORENÉ!

 

Kontakt:
Školská ul. 4
031 01 Liptovský Mikuláš
www.smopaj.sk 
email: smopaj@smopaj.sk
tel.: 421/44/547 72 30


Laser aréna 

vodny slalomPre milovníkov adrenalínu je tu možnosť dosýta sa vyblázniť v Liptov Lasers, kde si môžete vybrať z ponuky dvoch hier – Laser Tag a Laser Maze. Podstatou hry Laser Tag je počas 12 minút zasiahnuť čo najviac krát senzory na veste súpera a tým nazbierať čo najviac bodov. Avšak dôležité je aj brániť sa a šikovne sa vyhýbať svojmu zasiahnutiu. Nezabúdajte, že vyhráva vždy ten lepší. Do hry sa môžu zapojiť dospelí a deti od 8 rokov. Hra je bezpečná a bezbolestná, takže sa nemusíte obávať žiadneho zranenia. Hru môžu hrať minimálne 2 a maximálne 12 hráčov naraz. Ale aj tu platí pravidlo – čím viac hráčov, tým väčšia zábava.

vodny slalomLaser Maze je napínavá hra, pri ktorej sa zahráte na profesionálnych vykrádačov trezorov. Počas 2 minút musíte preliezť 6 metrov dlhou chodbou popretkávanou laserovými lúčmi, vybrať trezor a vrátiť sa na východiskový bod. Najdôležitejšie je nedotknúť sa lúčov. Po 5 dotknutiach sa však vaša misia končí neúspechom.

Cenník

Laser Tag

Dospelí

6 €

Dieťa nad 140 cm, študent, senior

5 €

Dieťa 110 – 140 cm

4 €

Laser Maze

1 minúta

1,50 €

5 minút

6 €

 

KKontakt:
Revolučná 573/1
031 05 Liptovský Mikuláš
www.liptovlasers.com 
email: info@liptovlasers.com
tel.: +421 948 108 755 


Monaco Grand Prix 

vodny slalomAk máte radi vietor vo vlasoch a rýchle stroje, tak motokáry sú pre vás tou najlepšou voľbou. Počas 8 minút si môžete vychutnať ničím nerušenú jazdu na 420 m dlhej dráhe. K dispozícii sú motokáry pre dospelých ale aj pre deti, ktoré majú výšku viac ako 140 cm. Všetky motokáry sú vybavené časomierou, ktorá vám zmeria čas každého kola. Výsledkovú listinu si potom môžete vyzdvihnúť pri obsluhe motokár. Pri dráhe sa nachádza aj bar, kde si môžete príjemne posedieť a občerstviť sa.

Otváracie hodiny

Pondelok – Nedeľa

12:00 – 22:00

 

Cenník motokáry

Motokára pre dospelých

7 € / 8 min.

Detská motokára

6 € / 8 min.

kukla

nová – 2 €

požičaná – 1 €

 

Kontakt:
Priemyselná zóna 545
032 02 Závažná Poruba
www.monacograndprix.sk 
email: info@monacograndprix.sk
tel.: +421 944 733 566


Reštaurácia a pivovar Liptovär

vodny slalomNa svoje si prídu aj milovníci piva a dobrého jedla v pivovare Liptovär. Tu môžete pivo nielen ochutnať, ale dokonca môžete byť aj svedkami jeho samotnej výroby. Pivo je nepasterizované, nefiltrované a určite vás nadchne svojou príjemnou horkosťou. Prehliadky sa konajú v skupinách 5-15 osôb.  V prípade záujmu prehliadky pivovaru je nutná rezervácia min. 1 deň vopred na tel. čísle +421 905 821 859. Cena prehliadky je 6 € na osobu. Súčasťou reštaurácie je aj detský kútik so šmýkačkou, mini hojdačkou a inými detskými atrakciami. 

Kontakt:
Garbiarska 2032
031 05 Liptovský Mikuláš
www.liptovar.sk 
email: liptovar@liptovar.sk
tel.: +421 905 821 859

 

Fotogaléria