Liptovský Hrádok

Hornoliptovské mestečko v nadmorskej výške 637m vyrástlo na sútoku Belej a Váhu pod výbežkami Nízkych Tatier asi 10 km od Liptovského Mikuláša smerom na Poprad. V súčasnosti tu žije asi 8 600 ľudí. Hojne ho vyhľadávajú hlavne vodáci, každoročne sa tu uskutočňuje vodný slalom na Belej. Obec má staré osídlenie, našlo sa tu prehistorické pohrebisko lužickej kultúry. V roku 1341 magister Donč (prvý Liptovský župan) svojvoľne obsadil územie Belsko a na ňom postavil hrádok. Mestečko vzniklo ako poddanská osada Mravník.

Liptovsky Hradok - pohlad na mestoCharakter mesta určovalo baníctvo a lesníctvo už od 14. st., vtedy panovník Žigmund vydal pravidlá na zúžitkovanie lesov určených baníckym účelom. V 16. storočí vznikli vodné píly, úpust so skladmi dreva, neskôr aj soli a železa. Odtiaľ sa tovar na pltiach prevážal po Váhu na juh. Moderný priemysel nadviazal na túto tradíciu. Hrad vybudovaný na rovine a obohnaný vodnou priekopou často menil majiteľov Peter Komorovský, Ján Korvín, Ján Zápoľský), pretože jeho poloha umožňovala ľahké dobytie. V 17. storočí bol pristavaný kaštieľ.V 18. st. prijala osada meno po hrade.  Roku 1796 František Wissner z Morgensternu založil prvú a dlho i jedinú lesnícku školu v Uhorsku. Dal stavať tiež mosty a upraviť tok Váhu. Za jeho pôsobenia postavili aj kráľovskú továreň na pušky s vysokou kvalitou. Liptovský Hrádok bol východiskom pltníkov na Váhu a ďalej po Dunaji. Bohaté lesy podnietili drevársku históriu mesta. Na tradície ťažby a spracovania dreva nadviazal aj dnešný lesokombinát a stredná lesnícka škola, pri ktorej sa nachádza chránená študijná plocha aklimatizovaných cudzokrajných drevín - arborétum. V rokoch 1792 - 1874 sa mesto stalo hutníckym a železiarskym centrom, za napoleonských vojen bola vybudovaná manufaktúra na výrobu zbraní. Smerom na Kráľovú Lehotu bola v roku 1792 postavená vysoká pec - maša, kde sa spracovávala železná ruda dopravovaná na pltiach až do Viedne.

Mesto Liptovsky Hradok Okrem hradu zo 14. st. a kaštieľa zo 17. st. sa v meste nachádza viac historicky významných objektov: súbor klasicistických budov z 18. a 19. st. "Pod Lipami", kde sa sústreďovali objekty lesných a banských úradov a vytvárali samostatné lesnícke mestečko, patrí tu aj klasicistický farský kostol s hodnotným interiérom z roku 1790, zvonica z 18. st., deputátny dom, bývalá lesnícka škola, založená v roku 1796 ako prvá tohto druhu v Uhorsku a medzi Liptovským Hrádkom a Kráľovou Lehotou pri Váhu stoja zvyšky vážnice a klopačky bývalej maše, v časti Liptovská Porúbka si možno prezrieť Pamätnú sieň SNP.

Odporúčame navštíviť tiež: Čiernovažskú úzkorozchodnú lesnú železničku. Arborétum Liptovský Hrádok za kultúrnu pamiatku vyhlásené v r.1982 v lesoparku Hradná hora, s možnosťou štúdia aklimatizácie cudzokrajných drevín na výmere 7,24 ha. Národopisné Múzeum v kaštieli v Liptovskom Hrádku založené v r. 1958 s expozíciou salašníctva a farbenia látok, tzv. modrotlač, v súčasnosti v erejnosti neprístupné.


Liptovský Hrádok je strediskom turistiky, letnej a zimnej rekreácie a ideálnym východiskom do turisticky významných horstiev a ich malebných dolín: Tichej a Kôprovskej doliny vo Vysokých Tatrách, Račkovej a Jamníckej doliny v Západných Tatrách a v Nízkych Tatrách Jánskej a Bocianskej doliny. Z mesta vychádza značkovaná turistická trasa do Nízkych Tatier na križovatku 5 značkových chodníkov pod Brtkovicou 1169m. Divoké vody Belej núkajú možnosť vodného slalomu, čistota Váhu láka na kúpanie, v zime možno využiť lyžiarsky vlek.


Diskusia Facebook, Twitter, Google alebo Disqus

Sledujte nás na facebooku