bezplatná inzercia na Liptove

Služby

Stavebnè pràce :: 0944527661 :: fasadneprace@zoznam.sk

Zateplenia fasàd RD,BD +lešenie
Nàtery fasàd brizolitov
Nàtery plochých striech
Muràrske,omietkàrske pràce
Montaž,demontaž lešenia

Jaro :: 0904692843 :: kontajnery@wbl.sk

Realizujeme stavebné prace exteriérové – výkopové práce,spevnené plochy: zámocké dlažby. Interiérové - kompletné rekonštrukcie RD, bytových jadier , všetky druhy murárskych prác - obklady, dlažby, sadrokartón, plávajúce podlahy, voda, elektrika.

Zdeno :: 0905198445 :: zdenko.nagy@zoznam.sk

Ponúkam na predaj palivové drevo s možnosťou dovozu kontajnerom- v prípade požiadavky aj štiepané , zároveň ponúkam služby kontajnerom, pristavenie a odvoz odpadu.

Polygon GEO s.r.o. :: 0905208967 :: j.vlcek@nextra.sk

Geometrický plán,vytyčovanie,polohopis a výškopis,adresný bod.