bezplatná inzercia na Liptove

Reality

Niňaj :: 0948018614 :: nnorjo@gmail.com

Predám pozemok v obci Bobrovec o výmere 1489 m2 (v snímku z mapy hranice vyznačené červenou čiarou; d: cca 46 m, š: cca 33 m). V zmysle územného plánu obce určený na IBV (výstavbu rodinného domu). Situovaný je v okrajovej časti obce, inžinierske siete ako vodovod a kanalizácia sú v dosahu, prípojka elektriny bude realizovaná do konca októbra 2019. Prístupovú cestu k pozemku o dĺžke cca 35 m je potrebné dobudovať, napájať sa bude z existujúcej asfaltovej miestnej komunikácie. Cena je 40 €/m2, v cene je zahrnutý spoluvlastnícky podiel na parcelách pod budúcou prístupovou cestou (v snímku z mapy vyznačená žltou čiarou). Bližšie info telefonicky, prípadne prostredníctvom e-mailu.