OZ TATRY a LZ VLK TATRY
Mgr. Rudolf Pado, predseda OZ TATRY
Kemi 627/5, 031 04 Liptovský Mikuláš
Tel./fax: 044/553 10 27
E – mail: wolf@mail.viapvt.sk

http://ekokompas.host.sk

http://www.liptov.sk/oztatry
"10 000 stromov Liptova"
fotogaléria
Zimný prednáškový cyklus 2001
AU!TO BOLÍ!
MOTTO: "Nikto nerobí väčšiu chybu ako ten, kto nerobí nič v presvedčení,
že to málo, čo urobiť môže, je bezvýznamné." Edmund Burke
Týždeň environmentálnych aktivít
(Tlačová správa, 8.6.2001) OZ TATRY v spolupráci s  OZ PČOLA organizujú v Liptovskom osvetovom stredisku v Liptovskom Mikuláši v dňoch 18. až 22. júna 2001 "Týždeň environmentálnych aktivít" (TEA).
Súčasťou TEA bude alternatívna trojrozmerná výstava "SVET OBNOVITEĽNÝCH ENERGIÍ" ("SOE") spojená s možnosťou vybrať si zo 6 variant programu (MVE, Recyklácia I., Energia Slnka, Recyklácia II., Ekológia s myškou, Recyklácia III.). Programy trvajú 45 minút a sú určené žiakom nad 10 rokov. Programy pre školy budú realizované v čase od 9.00 do 13.10 hod. (do 16.00 hod. pre verejnosť). Otvorenie výstavy sa uskutoční 18. júna 2001 o 9.00 hod. Výstava navštívila už 91 miest a obcí Slovenska a počas 750 výstavných dní ju navštívilo vyše 200 000 návštevníkov.
Ďalej program Pralesy Slovenska spojený s premietaním filmov podľa výberu (Pralesy Slovenska, Poslední prales s Jamesem Redfieldem, Javor 98, Lidé pro krajinu – krajina pro lidi). Dĺžka programu: 45 minút.
Pre materské škôlky je pripravený program Zvieratká Tatier – voľné rozprávanie o charakteristických druhoch NP Vysoké Tatry.
Pri príležitosti výstavy "Svet obnoviteľných zdrojov" vyhlasujeme súťaž pre základné školy na tému: Vietor – veterníčky a šarkany (trojrozmerné objekty). Práce je potrebné zaslať do 16. júna 2001 na adresu Liptovského osvetového strediska. Vyhodnotenie súťaže: 22. júna 2001 o 14.00 hod. v Liptovskom osvetovom stredisku.
Programy je nutné dopredu si objednať na tel. čísle: 0849/553 10 27 s uvedením dátumu, času (9.00 – 9.50, 9.50 – 10.40, 10.40 – 11.30, 11.30 – 12.20, 12.20 – 13.10), názvu programu, pri "SOE" názov alternatívy, počet žiakov, vek, meno učiteľa a tel. kontakt. Programy sú organizované bezplatne. V prípade obsadenia všetkých termínov je možné pozrieť si výstavu bez nároku na environmentálny program.

Mgr. Rudolf Pado, predseda OZ TATRY


[ Index | OZ Tatry | fotogaléria | 10 000 stromov Liptova ]

Dokumenty a materiály OZ Tatry

Informácie o OZ Tatry
Trvalo udržateľný rozvoj
Program obnovy podtatranského regiónu
Klimatické zmeny
Podkôrnik - text
Podkôrnik - grafy
Zákon NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
10 000 stromov Liptova - príbeh
Kvapka vody
AKCIE A PODUJATIA NA LIPTOVE

copyright 2000 webmaster